Om Oss

Synpunkter, tips eller frågor? Kontakta oss!


Vi bakom Investerarcitat.se har ett gediget intresse av de finansiella marknaderna. Vi hoppas och tror att vår passion syns på denna sajt och att Du hittar ett och annat guldkorn bland våra tusentals citat. Har Du fler historier från handlarrummet eller investerarcitat Du vill tipsa oss om är Du naturligtvis välkommen att höra av Dig. Vi uppdaterar sajten kontinuerligt och strävar efter att skapa en referenspunkt för affärsintresserade personer, vare sig man är investerare, trader, egen företagare, ledare/chef, entreprenör eller helt enkelt är intresserad av de finansiella marknaderna. Vi lärde oss en hel del av att omsorgsfullt sammanställa dessa citat, och vi hoppas att också Du gör det. Lyssna och lär av gamla mästare som låg före sin tid, och vars bevingade ord förblivit tidlösa. Vi har kvalitetssäkrat och kategoriserat alla citat efter bästa förmåga. En stor del av citaten har hämtats ur böcker, en del kommer från Internet och en del är tagna ur filmer och annan media. Vi har i samtliga fall försökt klarlägga att citaten är autentiska och att källan är korrekt så långt som detta är möjligt, men vi kan inte garantera att så är fallet i samtliga fall.