Tänkare

Det finns alltid individer som har förmågan att tänka utanför de ramar som samhället ställer upp. Pionjärer vars tankar först möts med skepsis och åtlöje för att på sikt bli allmänna sanningar.


Vilken av följande Tänkare önskar Du läsa mer om?

Anthony Robbins

Dale Carnegie

Albert Einstein

Napoleon Hill

Buddha

George Bernard Shaw

Oscar Wilde

Mark Twain

Peter Drucker

Ralph Waldo Emerson