John Templeton

John Templeton- "The four most dangerous words in investing are “This time it’s different.”"


The time of maximum pessimism is the best time to buy and the time of maximum optimism is the best time to sell.

John Templeton

If you want to have a better performance than the crowd, you must do things differently than the crowd.

John Templeton

Never adopt permanently any type of asset or any selection method. Try to stay flexible, open-minded, and skeptical.

John Templeton

You must be a fundamentalist to be really successful in the markets.

John Templeton

The four most dangerous words in investing are “This time it’s different.”

John Templeton

Diversify your investments.

John Templeton

It is nice to be important, but it’s more important to be nice.

John Templeton

Work at being a humble person.

John Templeton

If we become increasingly humble about how little we know, we may be more eager to search.

John Templeton

If you are not egotistical, you will welcome the opportunity to learn more.

John Templeton

High ethics and religious principles form the basis for success and happiness in every area of life.

John Templeton

Invest at the point of maximum pessimism.

John Templeton

Man måste hjälpa sina medmänniskor ibland. Om alla verkligen behöver sälja sina aktier får du hjälpa dem genom att köpa. Och när alla verkligen vill köpa aktier får du hjälpa dem genom att sälja.”

John Templeton

Sunt förnuft säger att en tillgång är som lägst värderad när majoriteten av investerare är som mest pessimistiska.

John Templeton

Om tio mäklare råder dig att köpa en viss aktie, så låt bli! Aktien är då redan för populär och därmed för dyr.

John Templeton

Jag letar på många olika marknader efter företag som säljs till en bråkdel av sitt värde.

John Templeton

Den enda investerare som inte behöver diversifiera är den som har 100 procent rätt hela tiden.

John Templeton

Undvik länder med hög grad av socialisering och hög inflation.

John Templeton

När jag började som investerare fanns det 17 analytiker på denna planet. Idag finns det 32 000.

John Templeton

Ju hårdare du arbetar, desto längre lever du.

John Templeton

Historien visar att tid, inte tidpunkter, är nyckeln till framgångsrik investering. Därför är bästa tillfället att investera i aktier – när du har pengar.

John Templeton