Traders

Välj den Trader vars citat Du är intresserad av!


Låt legendariska Traders vägleda Dig i din handel. Vi har samlat citat från storheter som Paul Tudor Jones, Richard Dennis, Jesse Livermore, Ed Seykota, Victor Niederhoffer och Bruce Kovner.

Vilken av följande Traders önskar Du läsa mer om?

Jesse Livermore

Paul Tudor Jones

Victor Niederhoffer

Richard Dennis

Ed Seykota

Michael Steinhardt

Bruce Kovner